Ú v o d n í    s t r á n k a

Z historie

Od založení krúžku uplynulo již mnoho let. Založila jej tehdy v roce 1985 hodová chasa, které bylo líto , že by se po hodech měla rozejít. Mladí lidé se rozhodli pokračovat v nácviku lidových písní a tanců svého regionu a udržovat tak místní tradice. Elán jim vydržel až doposud, i když se mnozí v krúžku za tu dobu vystřídali. Počet členů za dobu existence souboru je možné počítat snad i na sta.

Současnost

V současné době soubor vede Petr Radoch a to již od roku 1987. Krúžek pravidelně pořádá v obci řadu kulturních akcí, zvláště Slovácké hody s právem, fašank s obchůzkou a pochováváním basy, předvánoční besedu u cimbálu, dožínky a účastní se dalších programů a představení. Jeho repertoár tvoří zejména sedlcké tance a písně z Dolňácka, ale velmi rád tančí tance z Kopanic, Uherskobrodska, Zálesí a také z Myjavy.

Během své existence předvedl své umění na řadě národopisných akcí mimo rodnou obec. V roce 1995 účinkoval na vlčnovské Jízdě králů, kde vystupoval v hlavním programu společně s CM Burčáci z Míkovic, se kterou velmi dobře dlouhá léta spolupracuje. Dále ty byly Dolňácké slavnosti v Hluku, na setkání slováckých krúžků v Bratislavě, kulturní akce Mikroregionu Ostrožsko v Trenčianských Teplicích a v posledních letech pravidelně reprezentuje obec na kulturních akcích v našem hlavním městě v Praze.

V současnosti má krúžek 20 členů:

Petr Radoch a jeho manželka Alena, Franta Hájek, jeho manželka Lidka, jejich syn Franta a jejich dcery Lidka, Zdenka a Julie se svým manželem Vaškem Radochem (bratrem Petra), Petr Páč s manželkou Pavlou a její bratři Tomáš a Kuba Dominikovi, Jarek Hájek (bratr Franty), Broňka Němečková, Monika Tuháčková, Mirek Pavelka, Lukáš Bajgart, Sylva Pavlačková, Lidka Budařová, Eva Žajdlíková, Marek Miklíček, Franta Drexler, Petra Janásová a Michala Čápková. Externě vypomáhají zejména Martin Němeček a Petr Žajdlík.

***

Edituj

Datum poslední modifikace: 12.10.2003, 19:03hod
© Miroslav Pavelka ml. 2003